išplėšimas


išplėšimas
išplėši̇̀mas dkt. Už bibliotèkos knỹgų lãpų išplėši̇̀mą rei̇̃kia baũsti.

.

Look at other dictionaries:

  • išplėšimas — išplėšìmas sm. (2) 1. SD410 → išplėšti 1. 2. → išplėšti 3: Ponas, mislydamas vėl, kad čia niekai bus, atidavęs kalną ant išplėšimo LMD. 3. išplėšta dirva, plėšinys: An išplėšìmo pasėjom miežių Pls. 4. SD414, H, R343, KI146, N → …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apiplėšimas — apiplėšìmas (applėšimas N) sm. (2) KI146 → apiplėšti 5: Juk ta moteris aiškiai suprato, kad tai buvo apiplėšimas I.Simon. plėšimas; apiplėšimas; atplėšimas; išplėšimas; nuplėšimas; paplėšimas; perplėšimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atplėšimas — atplėšìmas sm. (2) 1. H, N → atplėšti 3: Laiško atplėšìmas BŽ481. 2. LL119 → atplėšti 5: Neteisingas atplėšimas padarė per skaudžią žaizdą Blv. ║ refl.: Grigorijus, jausdamas džiaugsmingą išsilaisvinimą, atsiplėšimą nuo tikrovės ir minčių, gėrė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išplėšia — sf. išplėšimas, išplėša: Ižplėšia SD411 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuplėšimas — nuplėšìmas sm. (2) 1. S.Stan, LL118 → nuplėšti 1: Da ir prie stogo lentelių nuplėšìmo sugaiši daugiau kaip pusdienį Sb. 2. SD454, DP189, N → nuplėšti 7: Užpuolimas ir nuplėšimas ant atviros ūlyčios įneš ... 4 metus temnyčios LC1883,23. Arielka… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pagriebinimas — sm. plėšimas, išplėšimas: Aš jūsų lobį ir skarbus pagriebinimui paduosiu CII263. griebinimas; pagriebinimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paplėšimas — paplėšìmas sm. (2) 1. → paplėšti 10: Žmonių paplėšìmas KII55. 2. refl. → paplėšti 11 (refl.): Koks čia pasiplėšimas: trisdešimt rublių uždirbo! Krš. plėšimas; apiplėšimas; atplėšimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perplėšimas — sm. (1) 1. LL209 → perplėšti 1: Pirklys, iš tolo pamatęs, pažino jį po tuo randu par burną ir nosį, kursai liko nuo parplėšimo BsMtII20. Perplėšimas uždangčio bažnyčios DP181. Atima pilnumą rūbo, ir piktesnis perplėšimas tampa BtMt9,16. 2. refl.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • plėšimas — plėšìmas sm. (2) Pln, plėšimas (1) Sd, Šv 1. SD46,203 → plėšti 1: Plėšimo stiprumas nustatomas pagal formulę rš. 2. → plėšti 5: Plėšimas javų SD365. 3. → plėšti 8: Velėną [su žambriu] apdraskė, i visas plėšimas Krš. 4 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • praplėšimas — praplėšìmas sm. (2) 1. N, KI74 → praplėšti 1. | refl. KI74. 2. refl. → praplėšti 5 (refl.): Kur tik koks prasiplėšimas [fronte], tenai mus ir grūda rš. plėšimas; apiplėšimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language